Servislerimiz
14 Ekim 2022

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

Dâhiliye Servisi

Aile Hekimliği Servisi 

Genel Cerrahi Servisi

Palyatif Bakım Servisi

Ameliyathane

Doğumhane

 

Hemodiyaliz