Laboratuvar
18 Ekim 2017

Hastanemiz biyokimya laboratuvarında, tüm testler gelişmiş oto analizörlerle hemogram, biyokimya ve idrar test grupları olmak üzere üç ana parametrede yapılmakta, sonuçlar aynı gün hastalara verilmekte ve hastaların laboratuvar verileri bilgisayarlarda kayıt altına alınmaktadır.